Pastierská tradícia

Shepi.eu

Program "Pastierská tradícia"

Pred obedom odchod autobusom z Popradu do Važca, kde uvidíme na tradičnom  slovenskom salaši výrobu syra s možnosťou zakúpenia tradičných slovenských ovčiarskych výrobkov z mlieka ako ovčí syr, bryndza či žinčiča. Potom nás čaká presun do Liptovského Hrádku, kde navštívime Múzeum salašníctva. Po ceste do Bobrovca  sa nakrátko zastavíme na obed a po dobrom obede navštívime salaš, kde nás čaká prednáška o histórii salašníctva, plieskanie pastierským bičom. Okolo 16 hodiny uvidíme ukážky dojenia oviec. Možnosť prechádzky v údolí Západných Tatier či prenajatie si koní na prechádzku po okolí v Bobroveckej doline či ku Poľovníckemu vodopádu. V poobedňajších hodinách návrat autobusom do Popradu.

sk_SK
Scroll to Top