Banícka Tour

Shepi.eu

Program "Banícka Tour"

Ranný odchod autobusom z Popradu do centra slovenského baníctva Banskej Štiavnice, ktorá mala udelené  prvé mestské výsady už v roku 1244 za Uhorského kráľa Bela IV. Navštívime Banské múzeum, šachtu Bartolomej, Starý a Nový zámok, Piargskú bránu a nádherné prírodné tajchy či banskú klopačku z roku 1681. V Banskej Štiavnici bude obed a potom krátky rozchod. Poobede sa presunieme do Španej Doliny- banskej osady známej ťažbou medených rúd už z obdobia eneolitu. Pozrieme si banskú klopačku, banícke domčeky, banícky orloj a kostol Premenenia Pána. V poobedňajších hodinách návrat do Popradu.

sk_SK
Scroll to Top